Thánh Ca Chúa Kitô Vua | Tuyển Tập Thánh Ca Về Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Hay Nhất

 • Album Thánh ca tuyển chọn Thánh Ca Chúa Kitô Vua | Tuyển Tập Thánh Ca Về Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Hay Nhất
  ✟ Chúa Kitô Vua Tình Yêu
  Chúa Giêsu Kitô là vua khi Người bị treo lên thập giá. Thiên Chúa đã dùng hành động bêu xấu của quan Philatô khi quan này cho khắc ghi trên thập giá Chúa dòng chữ: "Ðây là Vua dân Do Thái". Thiên Chúa đã muốn dùng hành động bêu xấu này như muốn nhắc nhở con người, để mạc khải cho con người một sự thật không thể chối bỏ được rằng: Chúa Giêsu Kitô là Vua. Ngài trổi vượt lên trên mọi người không những vì Ngài là Con Thiên Chúa làm người, mà vì Ngài đã thực hiện một hành động cao cả tuyệt vời: hy sinh mạng sống mình vì yêu thương con người để cứu rỗi con người.
  ___________________________
  ✟ Danh sách bài hát:
  1. Lạy Chúa Là Vua - Tam Ca Áo Trắng
  2. Giesu Vua Muôn Vua - Như Mai
  3. Vạn Tuế Chúa Là Vua - Ca Đoàn Thiên Thanh
  4. Mừng Danh Thánh Chúa - Gia Ân
  5. Hoan Hô Vua Giesu - Lê Anh
  6. Chúa Kito Vua - Thiên Lộc
  7. Vạn Tuế Vua Trời - Nhóm Vào Đời
  8. Giesu Vua Bình An - Ca Đoàn Tam Ca Phục Sinh
  9. Chúa Thực Sự Là Vua - Ca Đoàn Sao Mai
  10. Chúa Là Vua - Ca Đoàn Sao Mai
  11. Chúa Là Sức Mạnh - Ca Đoàn Sao Mai
  12. Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta - Duy Quyết
  13. Ngợi Ca Khen Chúa - Tố Hà
  14. Chúa Kito Vua - Thiên Lộc
  -------------------------------------
  ✟ Fanpage Kênh: goo.gl/zcakyH
  ✟ Những bài thánh ca chọn lọc: goo.gl/enyxPg

  Category : Thánh Tâm Chúa

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up