Lm Tiến Linh - Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Dâng Lên Mẹ Maria

 • Album Thánh ca tuyển chọn Lm Tiến Linh - Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Dâng Lên Mẹ Maria
  Những Bài Thánh Ca Hay Nhất Dâng Lên Đức Mẹ Maria
  Nhạc Lời và Tiếng Hát: Linh Mục Tiến Linh
  "Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn Coronavirus. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu xin Chúa nhận lời chúng con Amen"
  00:30 Tình Mẹ La Vang
  04:30 Tình Mẹ La Vang 2
  10:05 Tình Mẹ Yêu Dấu
  14:05 Đọc Kinh Lo Ra
  19:15 Tình Mẹ La Vang 3
  23:55 Tình Mẹ Đồng Công
  27:50 Lời Kinh Mân Côi
  32:30 Dâng Mẹ Hoa đời con
  Liên lạc Linh Mục Ca Nhạc Sĩ Tiến Linh:
  Email: [email protected]
  Phone: (650) 474-0902 (USA)
  Website: sites.google.com/site/linhmuctienlinh/home
  Facebook: htps://vi-vn.facebook.com/LM-Peter-Nguyễn-Tiến-Linh
  Twitter: twitter.com/linhmuctienlinh

  Category : Mẹ Maria

  #Mẹ Maria

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up