Tháng Dâng Hoa Đức Mẹ - Nhạc Đức Mẹ 2021 Tuyển Tập - Tháng Mân Côi

 • Album Thánh ca tuyển chọn Tháng Dâng Hoa Đức Mẹ - Nhạc Đức Mẹ 2021 Tuyển Tập - Tháng Mân Côi
  Tháng Dâng Hoa Đức Mẹ - Nhạc Đức Mẹ 2021 Tuyển Tập - Tháng Mân Côi
  Thánh ca hay nhất trong mùa hoa dâng lên Đức Mẹ trong tháng mân côi này.
  Danh sách ca khúc:
  1. Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về
  2. Mùa Hoa Đã Về
  3. Khúc Hát Dâng Hoa
  4. Mừng Tháng Hoa
  5. Tiến Hoa Dâng Mẹ
  6. Ngũ Hoa Dâng Mẹ
  7. Bông Hồng Dâng Mẹ
  8. Trầm Hương Dâng Mẹ
  9. Tiếng Dâng Mẹ
  10. Từ Lúc Mẹ Nói Xin Vâng
  11. Dâng Ngọn Lửa Hồng
  12. Ngũ Bái 1
  13. Mẹ Đẹp Tươi
  14. Chút Tình Con Thơ
  15. Kể Chuyện Về Các Loài Hoa
  16. Con Xin Dâng Mẹ
  17. Cung Chúc Trinh Vương
  18. Dâng Mẹ
  19. Đền Tạ Trái Tim Mẹ
  20. Hoa Mân Côi
  21. Kìa Bà Nào
  22. Kính Mừng Nữ Vương
  23. Lạy Mẹ Fatima
  24. Lời Mẹ Nhắn Nhủ
  25. Dưới Áo Mẹ Từ Bi
  26. Mẹ Là Bóng Mát
  27. Mẹ Nhân Loại
  28. Nữ Vương Mân Côi
  29. Sắc Hoa Mân Côi
  30. Tấu Lạy Bà
  31. Trên Đường Về Quê
  32. Vòng Hoa Dâng Mẹ

  Category : Mẹ Maria

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up