Tuyệt Phẩm Thánh Ca Dâng Hoa Kính Mẹ Linh Mục Quang Lâm

 • Album Thánh ca tuyển chọn Tuyệt Phẩm Thánh Ca Dâng Hoa Kính Mẹ Linh Mục Quang Lâm
  Tuyệt Phẩm Thánh Ca Dâng Hoa Kính Mẹ Linh Mục Quang Lâm
  1. Ngàn Hoa Dâng Mẹ
  2. Dâng Hương Kính Mẹ
  3. Ngũ Sắc Hoa Dâng
  4. Dâng Nến
  5. Hương Trầm Tiến Dâng
  6. Hoa Đời Dâng Mẹ
  7. Ngũ Bái 3
  8. Đây Tháng Hoa
  9. Dâng Ngọn Nến Hồng 1
  10. Hái Hoa Dâng Mẹ
  11. Dâng Hoa Năm Sắc
  12. Ngũ Bái 1
  13. Vâng Yêu Như Mẹ
  ---------------------
  Cập nhật và chia sẻ tại:
  ➤ Fanpage: www.fb.com/videoconggiao
  Design and upload được thực hiện bởi nhóm phụ đề công giáo
  Mọi yêu cầu, góp ý và thắc mắc xin vui lòng liên hệ: [email protected]
  ➤ Website: Videoconggiao.com
  ➤ Twitter: twitter.com/videoconggiao
  Video + Sub + Encode: Catholic Subteam
  ➤ Facebook: www.fb.com/SubTeamCatholic
  ➤ Twitter: twitter.com/SubTeamCatholic
  Phim Công Giáo
  ➤ Facebook: www.fb.com/Phim.Cong.giao
  -----------------------------------------
  Tuyển Tập Thánh Ca:
  -----------------------------------------
  LYRICS:
  -----------------------------------------
  If any producer or label has an issue with any of the uploads please get in contact ([email protected]) with me and I will delete it immediately
  --------------------------------------------------------

  Category : Mẹ Maria

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up