Thánh Ca Dâng Mẹ Fatima | Những Bài Hát Thánh Ca Dâng Mẹ Fatima Hay Nhất

 • Album Thánh ca tuyển chọn Thánh Ca Dâng Mẹ Fatima | Những Bài Hát Thánh Ca Dâng Mẹ Fatima Hay Nhất
  Thánh Ca Dâng Mẹ Fatima | Những Bài Hát Thánh Ca Dâng Mẹ Fatima Hay Nhất
  1. Tiếng Gọi Fatima
  2. Vòng Hoa Dâng Mẹ
  3. Cung Chúc Trinh Vương
  4. Kìa Bà Nào
  5. Nguyện Cầu Cho Xứ Đạo
  6. Xin Vâng
  7. Dao Ca Mẹ Dịu Hiền
  8. Khúc Hát Dâng Hoa
  9. Con Xin Dâng Mẹ
  10. Tấu Lạy Bà
  11. Tiến Dâng Mẹ
  12. Bông Hồng Dâng Me

  Category : Mẹ Maria

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up