(FULL) Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Phan Đình Tùng 2022

 • Album Thánh ca tuyển chọn (FULL) Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Phan Đình Tùng 2022
  (FULL) Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Phan Đình Tùng 2022
  1. Tình Chúa Cao Vời - Phan Đình Tùng
  2. Về Với Ngài - Phan Đình Tùng
  3. Ơn Gọi Của Ngôi Sao - Phan Đình Tùng
  4. Làm Dấu - Phan Đình Tùng
  5. Khúc Ca Tạ Ơn - Phan Đình Tùng
  6. Bỏ Ngài Con Theo Ai - Phan Đình Tùng
  7. Chúa Giàu Lòng Thương Xót - Phan Đình Tùng
  8. Lắng Nghe Lời Chúa - Phan Đình Tùng
  9. Lạy Mẹ Mến Yêu - Phan Đình Tùng
  10. Linh Mục Sứ Giả Tin Mừng - Phan Đình Tùng
  11. Cánh Hoa Tuyệt Vời - Phan Đình Tùng
  12. Mưa Hạt Cứu Rỗi - Phan Đình Tùng
  13. Nếu Như Còn Nhớ - Phan Đình Tùng
  14. Như Muôn Đóa Hồng - Phan Đình Tùng
  15. Joy To The World - Phan Đình Tùng
  16. Chúa Xót Thương - Phan Đình Tùng
  17. Từ Tấm Bánh Ấy - Phan Đình Tùng
  18.Kinh Mân Côi Mầu Nhiệm Thương
  19.Hãy Thắp Sáng Lên - Phan Đình Tùng
  20.Mùa Hoa về Rồi - Phan Đình Tùng

  Category : Tổng hợp

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up