Thành Ca Hòa Tấu Dành Cho Tĩnh Tâm, Lắng Đọng - Nhẹ Nhàng, Sâu Lắng

 • Thành Ca Hòa Tấu Dành Cho Tĩnh Tâm, Lắng Đọng - Nhẹ Nhàng, Sâu Lắng
  Hòa tấu dành cho tĩnh tâm
  1. Trông Cậy Chúa
  2. Lời Thiêng
  3. Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai
  4. Tâm Tình Dâng Hiến
  5. Lời Vọng Tình Yêu
  6. Dấu Ấn Tình Yêu
  7. Con Chỉ Là Tạo Vật
  8. Con Dâng Chúa
  9. Tình Yêu Chúa Cao Vời
  10. Ca Khúc Trầm Hương
  11. Lắng Nghe Lời Chúa
  12. Hãy Trở Về
  13. Khúc Hát Một Loài Hoa
  14. Chúa Không Lầm
  15. Cát Biển Sao Trời
  16. Mãi Mãi Con Chọn Ngài
  17. Niềm phó thác
  18. Tình Chúa
  19. Xin định nghĩa tình yêu
  20.

  Category : Mùa chay

  #th#agrave#nh#ca#h#ograve#tấ#d#cho#tĩnh#t#acirc#lắng#Đọng#nhẹ#ng#s

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up